Bazkide izan nahi dut / Hacerse socio

Bazkide orri hau bidali eta gero, konfirmazio email bat jasoko duzu eta, denbora gutxian, erakundeko sozio bezala egiaztatzen zaituen karneta ere.
Urteko kuota 35 €-koa izango da eta emandako kontu korrontetik kobratuko zaizu.

º º º º º º

Tras enviar este formulario, recibirás un email de confirmación y, en breve, el carnet que te acredita como socio de la entidad.
La cuota anual de 35€ será descontada del número de cuenta corriente que indiques.

Izena / Nombre*

Abizenak / Apellidos*

NA / DNI*

Helbidea / Dirección*

Herria / Población*

PK / CP*

Email*

Telefono*

Kontu Korrontea / Cuenta corriente*

Datu-babesak / Protección de datos

captcha